Imádság Háza Szolgálat

Célja: Különböző városokban, helyi embereket elérjük a Jézus Krisztusnak, házi csoportokat hozzunk létre és független gyülekezetet plántáljunk az Atya Isten dicséretére, a testvéreink épülésére és áldására.

Az Imádság Háza Szolgálat intézményes gyülekezeti háttértől független emberek csoportja, mely 2016 óta az Érték-Benned Alapítvány égisze alatt, mint szolgálati ág működik. Közösségünkben, nincs tagság, saját gyülekezeti épület vagy egyéb kötöttség, mely kárára mehetne az Istennel való élő kapcsolnak.

Közösségünk Isten szellemének vezetésére és az Ő szertett dicsőségben való kiábrázolását hivatott bemutatni, mert mi a feltámadt Krisztust hirdetjük, ahogy azt Pál apostol egy igen erőteljes megjegyzésében tette a korinthusiakhoz írt levelében: „…Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet…”.
Itt az apostol, nem csak egy vallásos beszédre gondolt a prédikáció alatt, hanem a Krisztus szívbéli megvallásáról, ahogy azt ő is tette. Nem csak beszélt Krisztus keresztjéről, értünk hozott áldozatáról és megváltó kegyelméről, feltámadásáról, hanem valóságosan meg is élte azt. Mindezt úgy osztva meg, hogy Isten erejéről és bölcsességéről, azaz a „megfeszített Krisztusról” szólt az embereknek. Ez volt Krisztus Urunk földi tartózkodásának legfőbb munkája, mely ránk tekintettel megváltó erejű.

Bár a mai modern kereszténység eléggé elszakadt, azaz messze sodródott az evangélium ezen alap üzenettől és attól, amit maga az üdvösség jelent, mi az Imádság Háza Szolgálatban tudatosan döntöttünk úgy, hogy a jó öreg keresztnél, Krisztus megváltásánál maradunk.

Célunk, hogy Élő kapcsolatot teremtsünk ember és a valóságos, Élő Isten között, hogy a megromlott kapcsolat helyre álljon, a régi megújuljon és az, aki nem ismeri Krisztust, találkozhasson vele.

Mi, a Pál féle lelkületet hordozzuk zenéinkben, tanításainkban, és a Bibliatanulmányozásainkban egyaránt. Ezért bizonyos lehetsz abban, hogy akár első alkalommal látogatsz hozzánk, vagy rendszeres tag vagy nálunk, egyből észreveszed azt az igaz és mély keresztény hitet, mely emberek millióit hívja a kegyelem trónusához évezredek óta és bátorítja őket földi útjuk során a mai napig.

Gyere és áldjad velünk a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztust!

Amennyiben csatlakoznál hozzánk írj az alapítvány címére, vagy hívj bennünket.