Érték-Benned Ösztöndíj

Az Érték-Benned Alapítvány tanulmányi ösztöndíja érettségiző illetve érettségizett tanulóknak. Az ösztöndíjra a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlappal és a megjelölt mellékletek leadásával lehet pályázni. A tanulóknak már a jelentkezéskor jelezniük kell, hogy sikeres felvétel esetén pályázni kívánnak ösztöndíjunkra, majd a felvételi határozat kézhezvétele után kell a végleges pályázatukat benyújtani.

 

Kik pályázhatnak?

Akikre az alábbi pontok összessége vonatkozik.

 • Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középiskoláinak végzős tanulói.
 • Akik középiskolai tanulmányaik alatt kiemelkedően teljesítettek.
 • Akik kiemelkedő tehetségük ellenére, családjuk hátrányos anyagi helyzete miatt nem engedhetnék meg maguknak, hogy egyetemen tanuljanak tovább.

A program célja

1. Hátrányos helyzetből jövő diákokat felemelése.
2. Olyan, felelős beosztású emberek kinevelése, akik erkölcsileg megbízhatóak, akik ezáltal is társadalmunk értékes részévé válhatnak.

A program leírása

Ezt az ösztöndíj programot kiemelkedően tehetséges, de hátrányos helyzetű diákok segítésére, támogatására hozzuk létre, amely a természetbeli juttatásokat és a tanulmányukhoz kapcsolódó költségek megtérítését foglalja magába.

Támogatott szakok

Kizárólag a Debreceni Egyetemen nappali tagozatos, államilag finanszírozott tanulmányok esetén a következő szakokra.

 • Általános orvos
 • Fogorvos
 • Gyógyszerész
 • Jogász
 • Igazgatásszervező
 • Építészmérnök

A programba tartozó alapellátások

A program keretében az ösztöndíj mértékét a kuratórium határozza meg, melynek összege szükséglettől függően változik. Átlagosan 30.000 –ft, melyet étkezés, szállás, bérlet, tankönyv-támogatás, ruházkodás, útiköltség támogatására nyújtunk. A támogatások kizárólag utalvány formájában kerülnek kifizetésre. Ezeken túl szakmai előrehaladást segítő programokkal és személyre szabott mentorálással segítjük a pályázat nyerteseit.
A programba tartozó külön ellátások:
Tanulmányi utak. Természetbeni juttatások, mint például: számítógép, szoftver, tanulmányi eszközök.

Jelentkezési feltételek

 • Életkor legfelső határa: 2011-ben betöltött 20-dik életév
 • Magyar állampolgárság
 • Hátrányos helyzet, szociálisan illetve anyagilag
 • Vállalja, hogy előzetesen és a tanulmányai alatt családlátogatást tehetnek az alapítvány megbízottjai.
 • Alapítványunk és programjaink keresztyén jellegével értsen egyet, tudjon együttműködni.
 • A teljes középiskolai bizonyítvány másolatának benyújtása. Egyéb oklevelek, versenyeredmények, nyelvvizsga bizonyítványok másolatának benyújtása.
 • Tanári ajánlás (osztályfőnök, mentortanár, szaktanár stb.).

Elbírálás

Az alapítvány megbízottjai személyes családlátogatás és a benyújtott adatok alapján győződnek meg a hátrányos helyzet ténylegességéről és mértékéről.
Nagymértékben befolyásolja a döntést az adott fiatal személyisége, az élethez való erkölcsi és mentális hozzáállása.

Szerződés

A pályázat elnyerése után tanulmányi szerződést kötünk a nyertessel, mely biztosítja mind a pályázót, mind a pályáztatót a kiírt cél elérése érdekében. Erről bővebben, személyesen a pályázat második körébe bejutott személyek családlátogatása során adunk tájékoztatást.

Kizárási feltételek

Az alábbi pontok a programból való kizárást vonják maguk után.

 • Alkoholizmus.
 • Drog fogyasztása illetve terjesztése.
 • Pornográfia, prostitúció és erkölcstelen, fajtalan dolgokban való közvetlen illetve közvetett részvétel.
 • A programban résztvevő tanuló ellen meginduló büntető eljárás.

Nem kizárási feltétel

 • Máshonnan kapott pénzbeli támogatás, tanulmányi ösztöndíj igénybevétele, de köteles felénk jelezni.
 • Külföldi ösztöndíjban való részvétel. (A kinn tartózkodás idejére a juttatások felfüggesztése.)