Sounds of God Ministries

Sounds of God Ministries – Már fénylik az igazi világosság (1János 2,1-11)

1János 2,1-11

„Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha vétkezik valaki, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az egész világéért is. És abból tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy megtartjuk a parancsolatait. Aki ezt mondja: „Ismerem őt”, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk: aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy is kell járnia, amint ő járt. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely megvolt bennetek kezdettől fogva; a régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok nektek, amely igaz őbenne és tibennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igazi világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne megbotránkoztató, aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét.”

Régebben sokszor azzal szembesültem, hogy vádlás volt bennem, akkor is, ha már megbántam bűneimet. Ez sokszor megkötözött és nem tudtam szabad lenni. Ez az igerész mindig arra emlékeztet, hogy ne engedjek a vádlásnak, a gyötrésnek … . Ez nem egészséges és csak távol tart az Élő Istentől és nem tudom akkor szabadon dicsérni Őt az életem minden napjával.

Alkalmanként fel-felbukkan az életemben egy-egy visszatérő vád, de örülök neki, hogy az élő igéhez (Jézus) ragaszkodva, Isten felemel és kiemel ebből. Jézus az én pártfogóm is az Atyánál. Szinte látom, ahogy közbenjár és véd az atya előtt engem.

Továbbá ez az ige azt mutatja meg a mai napon nekem, hogy az új parancsolat egyik legfontosabb része, hogy szeressem testvérem. Ez arra figyelmeztet, hogy ne csak megbocsájtsak testvéreimnek, hanem, legyen bennem az a szeretet, ami Krisztusban nyilvánul meg számomra. Hm… ,ez Isten nélkül csak képmutatás, emberi erőfeszítés lenne. Örülök, hogy itt van velem az Úr. Dicsőség neki!

Sounds of God Ministries – Már fénylik az igazi világosság (1János 2,1-11) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva