Küldetéseink és céljaink

Az Érték – Benned Alapítvány 2010 megalapítása óta küldetésének tartja az evangélium megosztását, határon innen és túl. A társadalom iránti felelős értékek átadását, az anyagi és szociális hátránnyal küszködők előrehaladásának támogatását. Támogatottjaink társadalmunkba való felelős vezetőként való beillesztését.

Továbbiakban kiemelt fontosságúnak tartjuk földünk és környezetünk állapot romlásának lasítását, melyet az ezt megcélzó oktatásokkal, katasztrófa sújtotta területek lakóinak megsegítésével elszenvedett káraik helyreállításával és a környezet regenerálódását elősegítő  berendezések telepítésével, kívánjuk elérni.

Ezeken túl részt veszünk árvaházak és helyi közösségek támogatásában, oktatásában, gyógyszer és élelmiszer ellátásában, melyek a fenntartható  jövő alapjai.

Mindezt, nem csak Magyarországon vagy Európa bizonyos területein, hanem azon túl is végezzük. Mivel a SZERETET és a SEGÍTSÉG nem szabad, hogy határokat ismerjen!

Munkánkat keresztyén szemlélettel és hittel végezzük.

  • Katasztrófa sújtotta területek megsegítése, lehetőségeinkhez mérten helyreállításban való részvétel helyi önkénteseinken, vagy társszervezeteink segítségével.
  • Környezettudatos nevelés, oktatás.
  • Bibliai alapelveken nyugvó evangelizálás.
  • Hátrányos helyzetű diákok felsőfokú tanulmányainak támogatása ösztöndíj programok létrehozásával, határon innen és túl.
  • Globális tehetséggondozás, ifjúsági érdekképviselet.
  • Prevenciós-, tehetséggondozó-, és továbbképzési programok, rendezvények, valamint táborok szervezése. Ezekhez kapcsolódóan lelkigondozás.
  • Szociális segítségnyújtás.