Igei bátorítás – “…nem szeretném, ha tudatlanok lennétek.” (1Kor 12.1-3)

1Kor 12.1-3

„A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: “Jézus átkozott”, aki Isten Lelke által szól; és senki sem mondhatja: “Jézus Úr”, csakis a Szentlélek által.”

Igen Krisztusban tudatlanságunk ideje le kell, hogy járjon. Ahogy itt Pál apostol írja és figyelmeztet. “…A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek.”[1] Itt akár ezt is mondhatná az apostol. – Nem szeretném, ha az idegen istenek révületébe hallott hangokat, vagy ennek hatását összekevernétek az Igaz Isten Szentlelkének átható erejével.

Felteszem tehát magamnak a kérdést, hogy miképp munkálkodik bennem a Szentlélek?

Annakidején sodort, vitt egy ismeretlen és rettentő erő vágyaim és cselekedeteim erdejében. Így egyre jobban eltávolodtam az Élő Istentől és belekavarodtam a halott bálványok karmaiba. Ez az ige itt és most arra figyelmeztet, hogy ne legyek olyan buta, hogy tekintetemet elfordítsam az Élő Istentől és ideiglenes, múlandó dolgok töltsék be az Őt megillető helyet.

Kérlek Uram, hogy Te legyél jelen az én életemben a Te Szentlelkeddel. Dicsérlek napról napra. Te vagy Jézus az Úr, az én megváltóm, aki részesítesz engem a te ajándékaidban szükségét látva akaratod szerint.

[1] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1Kor 12,1)