Igei bátorítás – Az Isteni megbocsájtás (1János 2,12-17)

1János 2,12-17

„Írok nektek, gyermekek, mert bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert megismertétek az Atyát. Írtam nektek, apák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Isten igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van – a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése –, nem az Atyától van, hanem a világból. A világ elmúlik és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”

Őrülök, hogy bűnös létemre megbocsájtasz nekem Istenem. Tudom, amikor örömöm van, hálát adhatok, amikor bajban vagyok segítségért fordulhatok hozzád. Kegyelem, amely által megismertelek és a hit az, ami megtart. Ifjú koromban kutattalak, de a gonosz behálózott, de segítségeddel legyőztem azt és te rám találtál.

Most már bizonyosan elmondhatom azt, hogy ismerem – „…azt aki kezdettől fogva van. …”[1].

A mai napig vannak olyan dolgok, amik elvonják tőled figyelmem. Melyek elrabolják időmet, melyet te veled tölthetnék . A világ ezt jelenti számomra, de tudom , ha mindent a te dicsőségedre fordítok mulandóból őrök kincsé válik az. A mai nap is ezt látom igédben melyet olvashattam. Olyan bátorító, amikor Jánoson-levelén keresztül azt üzened, hogy a világ el is múlik, kívánságaival együtt; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

Olyan jó rád figyelni…  felemelem rád tekintetem és te kegyelmedből megtartasz hit által, örökké.  Köszönöm Istenem!

[1] Biblia; Magyar  Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 2,13)