Igei bátorítás – “…a Lélek ugyanaz.” (1Kor 12,4-11)

1Kor 12,4-11

“A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.”

“…a Lélek ugyanaz.”[1] Isten kegyelmes. Amikor Ő betölt a Szentlelkével, akkor nem egy egyen fejet ad, vagy kollektív tudatot. Ő az, aki szükség szerint akaratából felruház bennünket lelki ajándékaival. Sokszor úgy gondoltam, hogy nekem nincs is szükségem egy bizonyos ajándékra, ráadásul nem is vágyom rá és biztos talál tőlem alkalmasabbat, akinek azt odaszánhatja. Igazából, ha őszinte akarok lenni magamhoz, majd meg pusztultam a lelki ajándékok iránti vágytól, de soha nem mertem azt hittel kérni.

Én hiszem és bízom az Úr szavában, igéjében?!  De milyen is az én hitem? Olyan, mint amilyen Tamásé volt: hiszem, ha látom? Teszem fel magamnak a kérdést. Talán ezért az Úr kétszer is meglepett a közelmúltban és ez az ige is arra emlékeztet, hogy Isten szava a megtestesült igazság. Mindkét alkalommal, szükség szerint, az Ő akaratából megtapasztalhattam a nyelveken szólás magyarázatát és a prófétálás ajándékát. Tehát ez az ige úgy áll előttem, mint egy jelzőtábla. Figyelem Miklós! Az Úr képes rajtad keresztül is munkálkodni és igen is működnek az ajándékai mindenkor, ott ahol kell, azon keresztül, akin keresztül és amint akarja.Bocsáss meg Istenem, hogy kételkedtem benned. Dicsérlek hatalmas átformáló erődért és köszönöm, hogy részese lehetek a te munkádnak. Ámen!


[1] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1Kor 12,4b)

Támogasd missziónkat:

Támogatás (HUF)

  • Tudomásul veszem, hogy az Érték-Benned Alapítvány - [Székhely és számlázási cím: 4033 Debrecen, Gyűrű u. 11; Telefon szám: +36709473772] - adatkezelő által a - [Fizetési, elfogadási oldal] - felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, e-mail, Számlázási cím, telefonszám, összeg. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff  SimplePay vásárlói tájékoztató