Igei bátorítás – Van remény… (Márk 2,13-17)

Márk 2,13-17

“Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá, és tanította őket. Amikor továbbhaladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedőhelyen ült, és így szólt hozzá: “Kövess engem!” Az pedig felkelt, és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak, és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk: “Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

Jézus itt hívja el Lévit, aki foglalkozását illetően vámszedő volt, egyben a rómaiak hűbérese. Tudniillik, hogy a zsidó nép alantas és kivetett emberként tekintett az ilyen és ehhez hasonló foglalkozásúakra. Sokszor kiszűrték a szúnyogot, a gerendát pedig lenyelték. Vajon milyen eséllyel indulhattam volna akkoriban a zsidók között? Hála Istennek Jézus Krisztuson keresztül nekem is megváltásom lehet. Lelki szemeimmel látom, ahogy Jézus megy az úton, mögötte a nagy tömeg, majd egyszer rátekint Lévire és azt mondja neki, kövess engem. Mire is hívja itt Jézus? Úgy látom nem egy piknikre, vagy nem éppen egy beszélgetésre, hanem valami másra – követésre. Akkoriban, ha valaki mélyebb ismerete szeretett volna szert tenni, akkor egy rabbihoz csatlakozott így sajátíthatta el egy életen keresztül az Istenről szóló ismeretet. De itt nem a tanítvány fordul a rabbihoz, hanem a rabbi, azaz Jézus fordul oda Lévihez. És hívja el a tanítványok sorába, megmutatva mindenkinek, hogy még a legbűnösebb és legkivetettebb embereknek is van lehetőségük. Köszönöm, hogy elhívtál Istenem.

Támogasd missziónkat:

Támogatás (HUF)

  • Tudomásul veszem, hogy az Érték-Benned Alapítvány - [Székhely és számlázási cím: 4033 Debrecen, Gyűrű u. 11; Telefon szám: +36709473772] - adatkezelő által a - [Fizetési, elfogadási oldal] - felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, e-mail, Számlázási cím, telefonszám, összeg. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff  SimplePay vásárlói tájékoztató