Igei Bátorítás – „… mert Isten szeretet…” (1János 4,7-21)

1János 4,7-21

„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy Ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az Ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és Ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan Ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: “Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.”

Most látom, milyen tévedésben voltam annak idején, amikor úgy gondoltam, hogy ki tudom magamban fejleszteni különböző gyakorlatok által az Isten iránti szeretetet, vonzalmat és ezzel helyre tudom állítani eredeti kapcsolatomat vele. Most már látom, hogy nem is az Élő Isten volt az, aki erre rávett. Az ige itt azt mondja: „… mert Isten szeretet…”[1] DICSŐSÉG ISTENNEK! Ő maga a szeretet és Ő a szeretet  végső forrása. Ő előbb szeretett, mint ahogy én szerethettem volna Őt. Nem kell önmegtagadást, aszketizmust vállalva mantrákat mormolni és élettelen szobrok előtt hajlongani, hogy kiérdemeljem szeretetét. Ki lenne képes feláldozni értünk azt, ami a legértékesebb és legfontosabb számára. „…elküldte a Fiát engesztelő áldozatul értünk.”[2] Egyedül az Élő Isten! Krisna, milyen áldozatra, volt képes értem…? ,SEMMIRE… Kong az ürességtől. Az Élő Isten maga a Szeretet, aktív, tevékeny és akkor is szeret, ha véletlenül el is rontok valamit. Felsegít, megsegít és átsegít, … lábra állít és mindig velem van. Ez a spontán és igaz szeretet!!!

[1] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 4,8b)

[2] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 4,10b)

Támogasd missziónkat:

Támogatás (HUF)

  • Tudomásul veszem, hogy az Érték-Benned Alapítvány - [Székhely és számlázási cím: 4033 Debrecen, Gyűrű u. 11; Telefon szám: +36709473772] - adatkezelő által a - [Fizetési, elfogadási oldal] - felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, e-mail, Számlázási cím, telefonszám, összeg. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff  SimplePay vásárlói tájékoztató