Igei bátorítás – Ő előbb szeretett… (1Kor 13,1-13)

1Kor 13,1-13

“Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengőcimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken való szólás: meg fog szűnni, legyen ismeret: el fog töröltetni.  Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.

 

Mindig tudatosít Isten az Ő szava által, hogy milyen kegyelmes felém. De mi is az alapja ennek a kegyelemnek?!  Ez az Ő szeretete, mely indokolatlan és nem az én érdemeimből fakad, de még jó is, mert ha az érdemeim szerint lennék megítélve, akkor mehetnék a halálra. Tehát az a következtetésem, hogy az Isteni szeretet maga az élet, számomra és mindenkinek, aki hit által elfogadja Isten kegyelmét.

A múltam úgy belém ivódott, hogy még most is hajlamos lennék arra, hogy tettek által próbáljam fejlesztgetni magamban az Istenszeretet, de ahogy már meg is tapaszthattam Ő előbb szeretett, mint ahogy én szerethettem volna. Isten szeretete felém abban mutatkozik, meg, hogy egyetlen fiát adta értem. Tehát a feladatom csak annyi volt, hogy elfogadjam ezt, hit által. Dicsőség neki, hogy ez által újjászülethettem.

Köszönöm Uram, hogy betöltesz szereteteddel és a mai nap is megerősítesz igéd által. Bármit is tennék, üres lenne az nélküled és csak kárhoztatásomra lenne az. A te szereteted tesz mindent teljessé. Ámen.