• Cikkek

  A Facebook feltette a kérdést…

    „Inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;” Zsid 11:25 Ahogy felmentem a Facebookra, látom a korai kérdést: „Mi jár a fejedben?” A válaszom, hogy ma kora reggel is már Jézus Krisztus körül forognak a gondolataim. Most éppen arról, hogy Isten választott embereinek hogyan is alakult, formálódott az élete. Hogyan indultak neki, az Úrral való életüknek. Aztán arra gondoltam, hogy mindegyiket Isten félrevonta magának, kihívta a megszokott környezetéből, és olyan körülmények közé helyezte, ahol megtanulták az Őreá való utaltságot. Egy pár ilyen ember jött elém, így: – Ábrahám, akinek el kellett hagynia szeretett családját, kényelmes otthonát, elmennie az ismeretlenbe, csak az Atyára hagyatkozhatott,…

 • Cikkek

  Készülj életed legfontosabb “randijára”!

  “Mert ha valaki hallgatója az Igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.” Jak 1:23-24 A tükör az ember számára egy nap használati eszköz. Az ember rendszeresen belenéz, hogy az ábrázata, kinézete rendben van-e, és van e szükség korrekcióra. Ez egy jó analógiája a fenti Igerész jelentésének. Az Ige az én beszélő tükröm, és mindig a valóságos állapotomat mutatja meg, a kérdés csak az: hogy belenézek-e? Érdekel-e engem, hogy mit látok benne? A látvány korrekció(k)ra, és azok elvégeztetésére ösztönöz-e? Vagy azt mondom magamban: én már csak ilyen vagyok. Jó vagyok…

 • Cikkek

  Az ember pozíciója…

  A KERESZT ÖRÖKRE MEGVÁLTOZTATTA AZ EMBER POZÍCIÓJÁT Ha életem minden történésében felismerem Isten szerető, önmagamat megismerni, áldani, formálni, nevelni, szabadítani akaró szándékát, akkor Ő igazgatja életemet. Az Ő tanítványává válásom kiinduló pontja, a magamat (életemet, egómat) való felismerést követően, annak meggyűlölése, aztán az annak meg öldöklését szolgáló “kereszt” felvétele, majd az ebben a állapotban való, Jézus Krisztust való követés. Az Ellenség szándékának felismerését követően tudok majd hatékonyan eleget tenni megfelelően, az Ördöggel szembeni ELLENÁLLÁS gyakorlásának. Krisztus követőként startpozícióm: 1./ a Sátán a kereszten LEGYŐZETETT Jézus Krisztus által! 2./ egyedüli megmaradt fegyvere, az “elhitetés, hazugság.” 3./ nekem ELLENE KELL ÁLLANOM. Amennyiben nem ez a kiindulópontja az Új életemnek, akkor az ELLENÁLLÁS…

 • Cikkek

  A beskatulyázás veszélye

  Miért van az, hogy embereket beskatulyázunk, a múltjuk alapján, kétségbe vonván azt a lehetőséget, hogy az eltelt idő során azok „pálfordulásokon” keresztülmenvén, gyökeresen megváltoztatták életmódjukat, gondolkodásmódjukat, felfogásukat a világról, hozzáállásukat fele barátaikat, embertársaikat, erkölcsi nézeteiket illetően. Mózes gyilkos volt, Jákób hazug és csaló volt, Dávid házasságtörő és gyilkosságra felbujtó, Tarzusi Saul (Pál apostol) keresztyénüldöző, és társ tettes gyilkosságokban, Assisi Szt. Ferenc (Giovanni di Pietro Bernardone) gazdag, tivornyázós, mulatozós, nagyvilági életet élő ifjonc volt, mégis Isten hatalmasan használta őket munkatársaiként. Rablókból lettek pandúrok, gyilkosokból életmentő misszionáriusok, úgy a Bibliában említetteket, mint mindazokat, értve, akik általunk ismeretlenül, a köznapi életben, egyik napról a másikra gyökeresen megváltoznak. A Szentírásban Isten világosan felhívja figyelmünket…

 • Cikkek

  Fent ÉS Lent

  “Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” (Mt 6,10) Ha ezt megértjük és hisszük megváltozik az egész életlátásunk. A sátrat (templomot) a mennyei mintára készítették, az embert Isten az Ő képére (mennyei minta ) teremtette. Az új teremtés Krisztus, a mennyei ember és Őt szemlélve változunk el dicsőségére.  “Mi pedig mindannyian, míg felfedett arccal visszatükrözzük az Úr dicsőségét, dicsőségről dicsőségre átváltozunk úgy, ahogy az Úr Szelleme hat.” (2Kor. 3.18) Isten akarata a mennyben sátán kivetésével megvalósult. “Most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki e világ fejedelme” (Jn 12,31) Az anyagból, anyagi dolgokat és megoldásokat, csak bálványt lehet készíteni. A…

 • Cikkek

  Ámen vagy NEMÁ… ;)

  Vicces, de velős és igaz szösszenet Nem mindegy, hogy miként látjuk a dolgokat. Isten szemszögéből, vagy ember szemszögéből. Mert ami az embernél NEMÁ, az az Istennél ÁMEN. 🙂 Ergo: Egy rossz dologra nézhetünk úgy is, hogy az tragédia, (NEMÁ) vagy láthatjuk úgy is, mint olyan dologot, ami épít és megerősít (ÁMEN). ISTEN mindent a javadra tud formálni és a nehéz és rossz történéseket is képes áldássá formálni életedben. Bízz Őbenne, láss az Ő szemével. Mert nem mindegy hogyan nézed a dolgokat. NEMÁ vagy ÁMEN. ÁMEN? 😉 ÁMEN! Chev.Varga Mklós A Feltámadt Krisztus Szolgálat

 • Cikkek

  “Legyen mindenkire legalább egy perced!”

  Ahogy ez a mondás és etika is tartja érdemes 1-percet mindenkire rászánni. Nem kell ahhoz altruistának lenni, hogy mindenünket feláldozzuk és megszakítsuk magunk, de ahogy Jézus sem utasította el a hozzá fordulókat, úgy mi se tegyük keresztényként. Persze kereshetnénk kifogásokat, hogy nincs mindenkire időnk stb. Idők??? „Annyi időd van amennyit te szász rá…” szoktam mondani. Ha Istennek van rád ideje, kedves keresztény testvérem, akkor te is szánj másokra időt. Mivel csak annyi ember fog veled kapcsolatba lépni, amennyit te képes vagy megfelelően kezelni, se több se kevesebb. Persze ez akkor igaz, ha nincsenek fanatikus rajongóid százával, ezrével. Nekem kiváló példa az Amerikai elnök, a Magyar miniszterelnök, a Svéd és Máltai…

 • Cikkek

  A rettegés legfelsőbb foka?!

  Az utolsó napok eseményei A föld végső válsága ÁLTALÁNOS FÉLELEM A JÖVŐTŐL Mindenki számára rendkívül nagy jelentőségű időben élünk. Uralkodók és politikusok, bizalmi állásban levő és vezető helyet betöltő emberek, minden társadalmi osztályból való gondolkozó férfiak és nők figyelme a körülöttünk zajló eseményekre irányul. Figyelik a nemzetek egymás közti viszonyát. Észreveszik, hogy milyen feszültség uralkodik minden területen. Ráébrednek arra, hogy valami súlyos és döntő esemény van készülőben, hogy a világ rettenetes válság küszöbén áll. A szárazföldi és vízi szerencsétlenségek, a társadalom megrendült állapota, a háborúk vészjelei rémítőek. Óriási méretű közelgő eseményeket vetítenek előre. A gonosz képviselői egyesítik és megszilárdítják erőiket. Megerősítik azt az utolsó nagy válságra. Világunkban hamarosan nagy változások…

 • Cikkek

  LEURALÓ “KEGYELEM”

  Ma már egyre több modern vallási vezető hangoztatja a kegyelem üzenetét, miközben hatalmi pozícióját építi….a betű mögötti leuraló szellem nem ad kegyelmet…. Lk. 22.26,27 ” Ti ne így legyetek. Ellenkezőleg. Aki közöttetek legnagyobb, legyen olyan, mint a legkisebb, aki vezet, olyan legyen, mint aki felszolgál. Ki is a nagyobb, aki asztalhoz dől, vagy aki felszolgál? Ugye, hogy aki asztalhoz dől? Én azonban olyan vagyok közöttetek, mint aki felszolgál.” György Kelár A Feltámadt Krisztus Szolgálat

 • Cikkek

  Mesterből tanítvány

  “Ti azonban ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. (Mt 23, 8)” Mit jelent a guru. A guru tanítót mestert jelent. Egy jó mester első sorban tanítvány, aki az életén keresztül tanít. Ma mit tapasztalunk? Hogy mindenki MESTER akar lenni. Mesternek lenni felelősség. Felelősség másokért és önmagukért egyaránt. Ma guruk, mesterek alázatot színlelnek e közben imádatot várnak el, sőt a mesterkélt alázatosságukkal másokat szolgává téve használják ki az embereket. Sőt tanítványaik, önmaguk hajtják igába fejük. Jézus a szolga mester! Ő maga nem csak szolgált tanítványai és az emberek felé, hanem életét is adta. Így, hát nála nincs nagyobb mester. Ekkora áldozatot,…