A Facebook feltette a kérdést…

 

„Inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;” Zsid 11:25

Ahogy felmentem a Facebookra, látom a korai kérdést: „Mi jár a fejedben?” A válaszom, hogy ma kora reggel is már Jézus Krisztus körül forognak a gondolataim. Most éppen arról, hogy Isten választott embereinek hogyan is alakult, formálódott az élete. Hogyan indultak neki, az Úrral való életüknek. Aztán arra gondoltam, hogy mindegyiket Isten félrevonta magának, kihívta a megszokott környezetéből, és olyan körülmények közé helyezte, ahol megtanulták az Őreá való utaltságot. Egy pár ilyen ember jött elém, így:
– Ábrahám, akinek el kellett hagynia szeretett családját, kényelmes otthonát, elmennie az ismeretlenbe, csak az Atyára hagyatkozhatott, így válhatott a hit atyjává.
– József, akinek el kellet hagynia a szülői házat, meg kellett ismernie a nyomort, üldözést, hogy betöltse küldetését, és megmentse családját, és a népét az éhhaláltól.
– Jákób, akinek el kellett hagynia családját, otthonát, meg kellett ismernie a nyomort, üldözést, hogy betöltse küldetését, és Izraellé váljon.
– Mózes, akinek el kellet hagynia a Fáraó fényűző palotáját, le kellett mondania a könnyű, és fényűző életről, és meg kellett ismernie a nyomort, üldözést, hogy betöltse küldetését, 40 éven át a pusztában igazán „leépülni”, leegyszerűsödni, mindent amit addig tanítottak neki, „kárnak és szemétnek ítélni”, hogy Ura megjelenjen neki, és elmondja neki, hogy ő a zsidó nép kivezetője a rabszolgasorsból, és ezt képes is legyen végrehajtani.
Tovább is sorolhatnánk mindazokat, akiket Isten kiválasztott arra, hogy az Ő akaratát beteljesítsék. Eközben néha tévedtek, engedetlenek voltak, de Isten mindezek ellenére véghezvitte tervét általuk, és megdicsőítette a Nevét általik.


AZTÁN JÖTT JÉZUS:
– Jézus, akinek el kellett hagynia a Mennyet, az Otthonát, a „családját”, – ahol arany utcák vannak, ahol elképzelhetetlenül csodálatos minden, – és leszületnie hús-tesbe erre a Földre egy földi családba. Aztán ki kellett jönnie ebből a családból is, majd, mint a fájdalmak férfijának meg kellett ismernie a nyomort, üldözést, hogy betöltse küldetését, mindeközben csak az Atyára hagyatkozhatott, és így Megváltónkká lett.
– Jézus a tanítványaitól ugyanezt várja, hogy Őérette, és az Ő akaratáért készek legyenek elhagyni mindent. Mint akik látják, a láthatatlant, hisz ha csupán azokra néznének, feladnák azt. A kérdés: mi a helyzet velünk? Nos, Isten hozzájuk hasonlóan, – de mégis egyéni úton – hozott ki bennünket, és vezetett el idáig, nem kímélhet meg bennünket 2018-ban sem a pusztától, az üldözésektől, a fájdalmaktól, hisz ezek szükségszerű eszközök ahhoz, hogy véghezvihesse csodálatos tervét velünk. Viszont Jézus ma is így szól neked és nekem: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Máté 14:27 Bízzunk Benne továbbra is, hisz Ő nem téved soha.

 

Molnár Miklós

A Feltámadt Krisztus Szolgálat

Támogasd munkánkat:

Támogatás (HUF)

  • Tudomásul veszem, hogy az Érték-Benned Alapítvány - [Székhely és számlázási cím: 4033 Debrecen, Gyűrű u. 11; Telefon szám: +36709473772] - adatkezelő által a - [Fizetési, elfogadási oldal] - felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, e-mail, Számlázási cím, telefonszám, összeg. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff  SimplePay vásárlói tájékoztató