A búza és a konkoly példázata (Máté 13,24–30)

„Más példázatot is mondott nekik: “Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle: Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt! – felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe.” (Máté 13,24–30)

Posztmodern átírat

Mezőgazdászok országos szövetségének éves találkozója

Kedves tagtársaim az elmúlt időszak igen nehéz volt, de egyben nagyon eredményesen zártuk azt. Sokan jeleztétek, hogy problémák adódtak az aratás során, mivel az egyébként általánosan meglévő giz-gaz mellett a szokásosnál több konkoly jelent meg a tiszta búza között. Ezt jelezték felém munkásaim is, mikor kimentek ellenőrizni a zöld vetést, mely szárba szökött, és már magot hozott. Néhány új alkalmazottam kérdezte, hogy jó magot vetettem-e? Egyszerűen nem tudták, hogy miként jött elő ennyi konkoly.  Bizonyosan tudom, hogy én a legjobb magot vetettem el. Gondolom ti is így tettetek mindannyian, hiszen tőlem szereztétek be azt. Magas minőségű, GMO mentes, fémzárolt vetőmagjaink garantálják a gabonafélék esetében is, hogy a legkevesebb ráfordítás mellett érhessük el a legkiválóbb eredményeket. A fémzárolt minőséggel minimálisra csökkenthető a kockázatokat és maximumra a termésbiztonság. A tőlem szerezett búzavetőmag minősítő bizonyítvánnyal rendelkezik. Tehát garanciát jelentenek, hogy nemesítés útján jöttek létre és alkalmazásukkal biztosra vehető a valóban jó minőségű termés. Gabonaféléink közül a búza az egyike a legkeresettebb vetőmagoknak. Földjeink pedig kiemelten jó adottságokkal rendelkeznek a búza termesztéséhez. ERGO: A minőséget mindig garantálom!!! Ráadásul tudjátok ti is, hogy saját földjeimbe is csak ezt a csúcsminőséget vetem. Igaz gépekkel, de mindig én magam végzem ezt a feladatot. Isten ments, hogy másra bízzam. Ti magatok is jól ismertek, embereim, munkásaim is tudják, hogy bízhatnak bennem. Ez nem kétséges előtettek, hiszen megbizonyosodhattatok róla hosszú éveken keresztül. Nem véletlenül lettem az elnökötök. Úgy gondolom mindannyiunk közös érdeke, hogy fényt derítsünk ezen különös eset hátterére. Jómagam belső vizsgálatot rendeltem el, gazdaságomban és megkértem erre több gazdatársunkat is, hogy ők is hasonlóképp járjanak el. Jelenleg azért szólaltam fel köztetek, hogy beszámoljak vizsgálódásunk eredményéről.

Több szempontot figyelembe véve arra jutottunk, hogy a gazdaságaink árnyékában munkálkodó és feltörekvő gonosz magjai szövetkezet munkatársai lopakodtak be földjeinkre egy este. Ezt mi sem bizonyítja a legjobban, mit azok a felvételek, melyet Mihály gazda osztott meg velünk. Kérlek, kedves Mihály számolj be a téged is ért eseményről.

A sorok közül felemelkedett egy idősebb, hetvenes éveiben járó, de nagy szakálla ellenére fiatalosnak és jó erőben lévőnek tűnő gazda.

– Nagyra becsült gazdatársak, már régóta figyelemmel kísérem a Gonosz Magjai Szövetkezet munkatársainak ármányos tevékenykedését. Hosszú éveken át, jól felépített módon telepedtek le ide mellénk. Megfigyelték szokásainkat, munkafolyamatainkat. Ezért élve a gyanúperrel megvásároltam az Angyali Pajzs nevű biztonsági rendszert, mely 0-24 órában figyeli a földjeimet. Amikor hallottam a munkásainktól az egymástól függetlenül befolyó híreket a nagy mennyiségű konkoly jelenlétéről, elmentem, hogy közvetlen a vetés utáni napok felvételeit visszanézzem. Megdöbbenten láttam, hogy gyanúm beigazolódott. Aznap, az este folyamán a Gonosz Magvai Szövetkezet munkatársai, köztük a hírhedt Devil Dénes és Ördögi Ödön szinte kétmarokra szórva járták be a földemet, majd azokat elhagyva a ti gazdaságaitok felé vették az irányt – zárta szavait a kisöreg.

– Köszönöm Mihály bátyám az értékes beszámolót és a felvételeket. Csak javaslom, hogy minden jelenlévő kérje el tőlem az Angyali Pajzs biztonsági rendszer telepítését végző munkatársak elérhetőségét – jegyezte meg a főgazda, majd eképp folytatta:

– Minden bizonnyal eljárok ez ügyben, hogy mind az említett notorikus elkövetők és az őket foglalkoztató BŰN szövetkezet, más néven Gonosz Magvai Szövetkezet elnyerje méltó büntetését. Na, de erről, majd a megfelelő időben ti is tudomást fogtok szerezni – bíztató mosoly jelent meg a fő gazda szájának sarkában, mely megnyugtatta hallgatóit, reményt adva nekik a biztos jövőre tekintettel. Majd megköszörülte torkát.

– Mhm-Mhm. Tehát most térjünk vissza arra, hogy mi is történt amikor ezt felfedeztük. Ahogy már mondtam, munkatársaink bizonytalanok voltak abban, miként lett ennyi konkoly a tiszta búza között. Mivel ők nem olyan jártasak a mezőgazdasági munkában, ki akarták szedni a konkolyt, de még időben megállítottam őket és arra utasítottam, hogy várjuk ki az aratás idejét. Csodálkoztak is, hogy mért hagyom felnövekedni a konkolyt. Ezért elmagyaráztam nekik, hogy azért, mert az aratás során könnyebb lesz szét választani őket. Gondolom tanácsomra ti is így jártatok el – vetette oda a fő gazda könnyedet, de határozott lazasággal.

Tehát: amikor eljött az aratás, ők is megértették. Összeszedték a konkolyt. Mint a huzat… Majd kévébe kötötték, ahogy utasítottam őket. (Rövid csend) Azt a kuttttya mindenit… Júj de szépen égett. Kicsit pirosas, de annál nagyobb lángja mellett örömtáncot jártak munkatársaink. Majd szépen betakarítottak a búzát, melytől tározóink szinte majd szétrepednek. (Ismételt rövid csönd.) Mily szép tápláló kenyerek lesznek ebből a búzatermésből. HMMM… – gondolta a gazda, majd folytatta:

– Kedves Gazdatársaim! Mindent összegezve a nehézségek és a rosszakaróink furmányai ellenére is sikeres mezőgazdasági évet zárhattunk, már csak a búzatermésre tekintettel is. – A főgazda arca ekkor mély nyugalmat sugárzott. Ahogy elhallgatott, igazán nagy csend lett a teremben, szinte tapintani lehetett… (Nagy és hosszabb csend) Majd mindenki egy emberként pattant talpra és csapták össze tenyerüket örömükben (taps és éljenzés) ezzel is megünnepelve a bőséges és szép termést.

Írta:

Chev.Varga Miklós