Küldetéseink és céljaink

Az Érték – Benned Alapítvány küldetésének tartja az evangélium megosztását, határon innen és túl. A társadalom iránti felelős értékek átadását, az anyagi és szociális hátránnyal küszködők előrehaladásának támogatását. Támogatottjaink társadalmunkba való felelős vezetőként való beillesztését.  Munkánkat keresztyén szemlélettel és hittel végezzük.

  • Bibliai alapelveken nyugvó evangelizálás
  • Hátrányos helyzetű diákok felsőfokú tanulmányainak támogatása ösztöndíj programok létrehozásával.
  • Tehetséggondozás, ifjúsági érdekképviselet.
  • Prevenciós-, tehetséggondozó-, és továbbképzési programok, rendezvények, valamint táborok szervezése. Ezekhez kapcsolódóan lelkigondozás.
  • Szociális segítségnyújtás