Az ember pozíciója…

A KERESZT ÖRÖKRE MEGVÁLTOZTATTA AZ EMBER POZÍCIÓJÁT

Ha életem minden történésében felismerem Isten szerető, önmagamat megismerni, áldani, formálni, nevelni, szabadítani akaró szándékát, akkor Ő igazgatja életemet. Az Ő tanítványává válásom kiinduló pontja, a magamat (életemet, egómat) való felismerést követően, annak meggyűlölése, aztán az annak meg öldöklését szolgáló “kereszt” felvétele, majd az ebben a állapotban való, Jézus Krisztust való követés.
Az Ellenség szándékának felismerését követően tudok majd hatékonyan eleget tenni megfelelően, az Ördöggel szembeni ELLENÁLLÁS gyakorlásának. Krisztus követőként startpozícióm:
1./ a Sátán a kereszten LEGYŐZETETT Jézus Krisztus által!
2./ egyedüli megmaradt fegyvere, az “elhitetés, hazugság.”
3./ nekem ELLENE KELL ÁLLANOM. Amennyiben nem ez a kiindulópontja az Új életemnek, akkor az ELLENÁLLÁS helyett szüntelen és keserves HARCOKAT fogok vívni, egy legyőzött ellenséggel.
A keresztyén fegyvertárában egyetlen támadó fegyver van csak említve: a Szellem Kardja, (Isten Igéje, melyet alkalmanként, a Sátánnal szembeni ELLENÁLLÁS során kell használnom, továbbá lelki (érzelmi) és a szellemi dolgok megkülönböztetésére, és a “földi tagjaim” (meg)öldöklésére. Ennek tudatában kell folyamatosan élnem, és ennek megfelelően cselekednem, nehogy olyan ellenség ellen harcoljak, akit már legyőztek.
Mert Jézus Krisztus “Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, és őket bátran mutogatta, diadalt (győzelmet aratott) vett rajtuk abban. Kol 2:15
VIGYÁZZUNK, ugyanis a VALÓSÁG és a VIRTUÁLIS (látszólagos, elképzelt, nem valódi, lehetséges,) VALÓSÁG között óriási különbség van. Viselkedjünk győztesként, hisz a csata már eldőlt.
Keresztyén életünkben a “megfáradás” oka gyakran pont ez az „ÁRNYÉKHARC”, – bibliai nevén: a „LEVEGŐ-VAGDOSÁS” – az, hogy nem vagyunk igazán tudatában mit is jelent Krisztusnak a kereszten történt kijelentése: “ELVÉGEZTETETT”. A KERESZT ÖRÖKRE MEGVÁLTOZTATTA AZ EMBER POZÍCIÓJÁT, ÍGY A VESZTESÉGEK, VERESÉGEK OKA MINDIG ENNEK AZ IGNORÁLÁSÁBAN, szem elől tévesztésében rejlik. Ha nem figyelünk, akkor “levegőt vagdosunk”. Ebbe pedig tényleg bele lehet fáradni. Éljünk, Krisztus győzelmének szüntelen tudatában! Áldott napot!

 

Molnár Miklós

A Feltámadt Krisztus Szolgálat

A beskatulyázás veszélye

Miért van az, hogy embereket beskatulyázunk, a múltjuk alapján, kétségbe vonván azt a lehetőséget, hogy az eltelt idő során azok „pálfordulásokon” keresztülmenvén, gyökeresen megváltoztatták életmódjukat, gondolkodásmódjukat, felfogásukat a világról, hozzáállásukat fele barátaikat, embertársaikat, erkölcsi nézeteiket illetően.
Mózes gyilkos volt, Jákób hazug és csaló volt, Dávid házasságtörő és gyilkosságra felbujtó, Tarzusi Saul (Pál apostol) keresztyénüldöző, és társ tettes gyilkosságokban, Assisi Szt. Ferenc (Giovanni di Pietro Bernardone) gazdag, tivornyázós, mulatozós, nagyvilági életet élő ifjonc volt, mégis Isten hatalmasan használta őket munkatársaiként. Rablókból lettek pandúrok, gyilkosokból életmentő misszionáriusok, úgy a Bibliában említetteket, mint mindazokat, értve, akik általunk ismeretlenül, a köznapi életben, egyik napról a másikra gyökeresen megváltoznak. A Szentírásban Isten világosan felhívja figyelmünket arra, hogy bocsássunk meg ellenünk vétkező embertársainknak, sőt még ellenségeinknek is. sőt feltételként szabja azt, a mi bűneink megbocsájtását illetően is! Ha Isten így áll hozzánk, akkor mi miért nem tudunk fátylat borítani embertestvéreink múltjára, cselekedeteire? Ha valaki egy elkövetett bűnéért letölti a bíróság által kiszabott szabadságvesztését, vágy bármely rá rótt büntetését, elvileg megszenvedett tettéért. Isten a rád és rám kirótt büntetésünket, Jézus Krisztus elszenvedte, letöltötte, lerótta, és vérével megváltott, tehát mi így ki/megszabadultunk a vád alól, és Isten teljes értékű munkatársaivá válhatunk. Beskatulyázzuk őket. Annyiszor hallom, hogy ez vagy az az ember ezt meg azt követte el, és nagyon vigyázz vele! Mert ő ezt meg azt tette…mert ő valamikor a kommunista párt tagja volt….. ő ÁVH-s volt…. ő tolvaj volt….ő 3/3-as volt….. az pedig antiszemita VOLT! Ha Isten így állt volna hozzám, és ezzel a beskatulyázós módszerrel kezelt volna, akkor én ma már nem lennék életben.
Tanuljuk meg Atyánktól ezt a szeretet-agape-hozzáállást. Bocsáss meg akkor is, ha ellenséged nem bocsájt meg, engedd el neki, ha ő nem is bánja meg, mert bármikor megteheti Isten vele is ezt. István vértanútól senki sem kért bocsánatot, miközben éppen gyilkolták, de őt ez nem akadályozta meg az elengedésben, és Istenhez könyörgött értük. Hát, ez az!

 

Molnár Miklós

A Feltámadt Krisztus Szolgálat

Fent ÉS Lent

“Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” (Mt 6,10)

Ha ezt megértjük és hisszük megváltozik az egész életlátásunk. A sátrat (templomot) a mennyei mintára készítették, az embert Isten az Ő képére (mennyei minta ) teremtette. Az új teremtés Krisztus, a mennyei ember és Őt szemlélve változunk el dicsőségére. 

“Mi pedig mindannyian, míg felfedett arccal visszatükrözzük az Úr dicsőségét, dicsőségről dicsőségre átváltozunk úgy, ahogy az Úr Szelleme hat.” (2Kor. 3.18)

Isten akarata a mennyben sátán kivetésével megvalósult.

“Most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki e világ fejedelme” (Jn 12,31)

Az anyagból, anyagi dolgokat és megoldásokat, csak bálványt lehet készíteni. A mennyei minta szellemi…

  “A ki felülről jött, feljebb való mindenkinél. A ki a földről való, földi az és földieket szól, aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél.” (Jn 3,31) ;  János ezt felelte: “Az ember nem juthat semmihez másképp, csak ha a mennyből adják neki.” (Jn. 3.27)

 

György Kelár

A Feltámadt Krisztus Szolgálat

 

Ámen vagy NEMÁ… ;)

Vicces, de velős és igaz szösszenet

Nem mindegy, hogy miként látjuk a dolgokat. Isten szemszögéből, vagy ember szemszögéből. Mert ami az embernél NEMÁ, az az Istennél ÁMEN. 🙂 Ergo: Egy rossz dologra nézhetünk úgy is, hogy az tragédia, (NEMÁ) vagy láthatjuk úgy is, mint olyan dologot, ami épít és megerősít (ÁMEN). ISTEN mindent a javadra tud formálni és a nehéz és rossz történéseket is képes áldássá formálni életedben.

Bízz Őbenne, láss az Ő szemével. Mert nem mindegy hogyan nézed a dolgokat. NEMÁ vagy ÁMEN. ÁMEN? 😉 ÁMEN!

Chev.Varga Mklós

A Feltámadt Krisztus Szolgálat

“Legyen mindenkire legalább egy perced!”

Ahogy ez a mondás és etika is tartja érdemes 1-percet mindenkire rászánni. Nem kell ahhoz altruistának lenni, hogy mindenünket feláldozzuk és megszakítsuk magunk, de ahogy Jézus sem utasította el a hozzá fordulókat, úgy mi se tegyük keresztényként. Persze kereshetnénk kifogásokat, hogy nincs mindenkire időnk stb. Idők??? „Annyi időd van amennyit te szász rá…” szoktam mondani. Ha Istennek van rád ideje, kedves keresztény testvérem, akkor te is szánj másokra időt. Mivel csak annyi ember fog veled kapcsolatba lépni, amennyit te képes vagy megfelelően kezelni, se több se kevesebb. Persze ez akkor igaz, ha nincsenek fanatikus rajongóid százával, ezrével. Nekem kiváló példa az Amerikai elnök, a Magyar miniszterelnök, a Svéd és Máltai hercegek, akik nagyrangú és elfoglalt emberként szántak rám legalább 1-percet. Sőt, ha a legnagyobb és leghatalmasabb személy is képes rá (Krisztus), akkor ne mondjuk, hogy nem érünk rá, vagy nagyon elfoglaltak vagyunk. Mert az érdektelenség jellemüket mutatja. Vagyis azt, hogy mennyire érdekemberek vagyunk, ha érdekeink megkívánják, válaszolunk… stb.

Ezért azt tanácsolom, így többedjére, hogy: Legalább annyit reagáljunk, hogy mikor tudunk érdembe foglalkozni a megkereséssel.

Ergo: Legyen mindenkire legalább egy perced!

Chev.Varga Miklós

A Feltámadt Krisztus Szolgálat

A rettegés legfelsőbb foka?!

Az utolsó napok eseményei

A föld végső válsága

ÁLTALÁNOS FÉLELEM A JÖVŐTŐL

Mindenki számára rendkívül nagy jelentőségű időben élünk. Uralkodók és politikusok, bizalmi állásban levő és vezető helyet betöltő emberek, minden társadalmi osztályból való gondolkozó férfiak és nők figyelme a körülöttünk zajló eseményekre irányul. Figyelik a nemzetek egymás közti viszonyát. Észreveszik, hogy milyen feszültség uralkodik minden területen. Ráébrednek arra, hogy valami súlyos és döntő esemény van készülőben, hogy a világ rettenetes válság küszöbén áll.

A szárazföldi és vízi szerencsétlenségek, a társadalom megrendült állapota, a háborúk vészjelei rémítőek. Óriási méretű közelgő eseményeket vetítenek előre. A gonosz képviselői egyesítik és megszilárdítják erőiket. Megerősítik azt az utolsó nagy válságra. Világunkban hamarosan nagy változások történnek, s a végső események hirtelen következnek be.

NEMSOKÁRA ITT A NYOMORÚSÁGOS IDŐ

A nyomorúságos idő, mely a vég idejéig nő, közvetlen közel van. Nincs vesztegetni való időnk. A világot a háború szelleme hatja át. Dániel 11. fejezetének próféciái majdnem elérték végső teljesedésüket.

A nyomorúságos idő – “amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni” [Dán 12:11] – mindjárt itt van, és olyanok vagyunk, mint az alvó szüzek. Fel kell ébrednünk, és Jézust kell kérnünk, helyezzen bennünket örökkévaló karjaiba és vigyen át az előttünk lévő küzdelem idején.

A világ egyre inkább féktelenné válik. A nemzetek között nemsokára nagy nyomorúság támad – nyomorúság, amely nem szűnik meg Jézus eljöveteléig.

Nagyon közel vagyunk a nyomorúságos időhöz és a zavar, amelyről nem is álmodtunk, előttünk van.

A korszakok válságának küszöbén állunk. Isten ítéletei gyors egymásutánban fognak következni – tűz, árvíz, földrengés, háború és vérontás formájában.

Viharos idők előtt állunk, de a hitetlenség és bátortalanság egyetlen szavát se ejtsük ki.

ISTEN MINDIG FIGYELMEZTETETT AZ ELJÖVENDŐ ÍTÉLETRE

Isten mindig figyelmeztette az embereket az eljövendő ítéletre. Azok, akik bíztak Krisztusnak időben adott üzenetében, és hitük szerint cselekedtek életük folyamán, engedelmeskedve parancsolatainak, azok megmenekültek attól az ítélettől, amely az engedetleneket és a hitetleneket sújtotta. Istentől ezt az üzenetet kapta Noé: “Menj be te és egész házad-népe a bárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben” 1Móz 7:1
Noé engedelmeskedett és Isten megmentette. Lóthoz Istennek az az üzenete érkezett: “Keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti az Úr e város” 1Móz 19:14. Lót a mennyei hírnökök vezetése alá helyezte magát, és Isten megőrizte őt. Így Krisztus tanítványai is megkapták a figyelmeztetést Jeruzsálem lerombolásáról. Azok, akik felfigyeltek az eljövendő pusztulás jeleire és elmenekültek a városból, elkerülték a megsemmisülést. Így Isten most minket is figyelmeztet Krisztus második eljövetelére, és arra a megsemmisítő pusztulásra, amely a világra sújt le. Azok, akik figyelembe veszik Isten intését, megmenekülnek.

ISTEN MEGMONDTA NEKÜNK, MI VÁRHATÓ NAPJAINKBAN

Megváltónk, mielőtt keresztre feszítették, elmondta tanítványainak, hogy meg fogják ölni, de újra életre kel. Angyalok is jelen voltak e beszélgetésnél, hogy Jézus szavait bevéssék a tanítványok elméjébe és szívébe. De a tanítványok földi szabadságot, Róma igája alóli szabadulást vártak, és nem tudták elviselni azt a gondolatot, hogy az, akiben minden reményük összpontosult, megalázó halált szenvedjen. Nem lett

volna szabad elfelejteniük Jézus szavait, mégis elfelejtették. És amikor jött a próba, készületlenül találta őket. Jézus halála minden reményüket romba döntötte, mintha a Megváltó nem is figyelmeztette volna őket rá. A próféciák nekünk is éppoly világosan mutatják a jövőt, miként Krisztus szavai a tanítványoknak. Az Ige tisztán feltárja a kegyelemidő lezárulásához fűződő eseményeket, és azt, hogy miként kell a nyomorúság idejére felkészülnünk. De a tömegek nem értik ezeket a gondos igazságokat, mintha Isten ki sem nyilatkoztatta volna őket.

AZ UTOLSÓ NAPOK PRÓFÉCIÁI FIGYELMÜNKET IGÉNYLIK

Akkor láttam a harmadik angyalt [Jel 14:9-11]. Kísérő angyalom mondta: “Hatalmas a munkája, tiszteletet támaszt küldetése. Ő az az angyal, aki elválasztja a búzát a konkolytól és elpecsétel, és kévébe köti a gabonát a mennyei tárház számára. Ezek a dolgok lekötik teljes értelmét és figyelmét. ”

Hatóságok elé kell állni Isten törvénye iránti hűségünkért. Hitünket meg kell indokolni. És a fiatalok megértik e dolgokat.
Ők ismerik azokat az eseményeket, amelyek bekövetkeznek a világ történelmének lezárása előtt. Ezek jólétünket érinti. A tanítók, a diákok egyre több figyelmet fordítanak ezekre.

Tanulmányoznunk kell a nagy útjelzőket, melyek megmutatják az időt, amelyben élünk.

Azok, akik Isten ellenőrzése alá helyezik magukat, hogy irányítsa és vezesse őket, észreveszik az általa rendelt események történéseinek biztos haladását.

Látnunk kell a próféciák teljesedését a történelemben. Tanulmányoznunk kell a Gondviselés munkáját a reformáció nagy mozgalmaiban, és meg kell értenünk az események előre haladását a nemzetek elrendezésében a nagy küzdelem végső harcára.

FŐLEG A DÁNIEL ÉS A JELENÉSEK KÖNYVEINEK TANULMÁNYOZÁSA

Isten Igéjének sokkal szorgalmasabb tanulmányozása szükséges; különösen a Dániel és a Jelenések könyvére kell olyan figyelmet fordítanunk, mint soha azelőtt… Dániel Istentől kapott világossága különösen az utolsó napokra adatott.

Olvassuk és tanulmányozzuk Dániel könyve 12. fejezetét. Ezt a figyelmeztetést a vég ideje előtt meg kell értenünk.

Az újtestamentumi iratok utolsó könyve tele van igazságokkal, csak meg kell értenünk őket.

A Jelenések könyvének nem teljesedett jövendölései hamarosan teljesednek. E próféciákat Isten népének most szorgalmasan kell tanulmányoznia, és világosan kell értenie. Ez nem titkolja el az igazságot; világosan előre figyelmeztet, megmondva mi történik a jövőben.

A Jelenések könyve sorrendben adott ünnepélyes üzenetei, Isten népe elméjében az első helyet foglalják el.

A TÉMÁT AZ EMBEREK ELÉ KELL TÁRNI

Sokan nem értik az e napokra vonatkoztatott próféciákat, ezért fel kell őket világosítani. A lelkészeknek és a tagoknak egyaránt kötelességük, hogy a trombitának határozott hangot adjanak.

A lelkészek emeljék fel szavukat és szólják az üzenetet, mely ez idő számára a jelenvaló igazság. Mutassuk meg az embereknek, hogy hol tartunk a prófétikus történelemben.

Isten kijelölt egy napot a világtörténelem befejezésére: “És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég”. A prófécia majdnem teljesedett.

Többet, sokkal többet kell beszélni erről a roppant fontos témáról. Közel a nap, amikor a lelkek sorsa örökre eldől…
Sokat kell fáradozni, hogy e témát az emberek elé tárjuk. Az ünnepélyes tényt, hogy az Úr napja hirtelen és váratlanul jön, nemcsak a világ népe elé kell tárni, hanem saját egyházunk elé is. A prófécia tiszteletteljes figyelmeztetése minden léleknek szól. Senki se érezze, hogy a meglepetés veszélyétől biztonságban van. Senkinek semmiféle prófécia magyarázata ne raboljon meg az események ismeretétől, melyek megmutatják, hogy e nagy esemény közel van.

A JÖVŐ ESEMÉNYEINEK IGAZI VALÓSÁGA

Képtelenek vagyunk most pontosan leírni azokat az eseményeket, melyeknek a jövőben meg kell történniük, de jól tudjuk, hogy ez az az idő, amikor vigyáznunk és imádkoznunk kell, mert az Úr nagy napja közel van.

Pontosan a fenevad jegye az, amit hirdetni kell. E témát illetően nem értünk és nem fogunk érteni mindent a tekercs felnyitásáig.

Sokan elfordulnak a jelen kötelességétől, vigaszától, áldásától, és előre aggodalmaskodnak az eljövendő válság miatt. Ez aggodalom idejét előre hozva nem nyerünk kegyelmet.

A nyomorúság ideje eljön Isten népére, de nekünk nem kell ezt állandóan a nép elé tárni és őket ijesztgetni, hogy az előttünk van. Ez lesz a rosta Isten népe között, de ez nem az a jelenvaló igazság, melyet a gyülekezet elé kell tárni.

Berkes Vilmos

A Feltámadt Krisztus Szolgálat

LEURALÓ “KEGYELEM”

Ma már egyre több modern vallási vezető hangoztatja a kegyelem üzenetét, miközben hatalmi pozícióját építi….a betű mögötti leuraló szellem nem ad kegyelmet….

Lk. 22.26,27 ” Ti ne így legyetek. Ellenkezőleg. Aki közöttetek legnagyobb, legyen olyan, mint a legkisebb, aki vezet, olyan legyen, mint aki felszolgál.
Ki is a nagyobb, aki asztalhoz dől, vagy aki felszolgál? Ugye, hogy aki asztalhoz dől? Én azonban olyan vagyok közöttetek, mint aki felszolgál.”

György Kelár

A Feltámadt Krisztus Szolgálat

Mesterből tanítvány

“Ti azonban ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. (Mt 23, 8)”

Mit jelent a guru. A guru tanítót mestert jelent. Egy jó mester első sorban tanítvány, aki az életén keresztül tanít. Ma mit tapasztalunk? Hogy mindenki MESTER akar lenni. Mesternek lenni felelősség. Felelősség másokért és önmagukért egyaránt. Ma guruk, mesterek alázatot színlelnek e közben imádatot várnak el, sőt a mesterkélt alázatosságukkal másokat szolgává téve használják ki az embereket. Sőt tanítványaik, önmaguk hajtják igába fejük. Jézus a szolga mester! Ő maga nem csak szolgált tanítványai és az emberek felé, hanem életét is adta. Így, hát nála nincs nagyobb mester. Ekkora áldozatot, melyik guru hoz? Saját tapasztalatom az, hogy valamikori gurum, amikor nehézsége támadt tanítványozásomban lelépett és nem vállalta a tanító igazi feladatát. Ilyenek vagyunk mi emberek. Hogy haragszom e rá? Nem. Miért? Mert akkor soha nem látom meg igaz mesterem Jézus Krisztust. Krisztus megkérdezte tanítványait: ” Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nemde aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. (Lk 22, 27)”

És a testvéri szellem Krisztusban a szolgáló lélek és nem a szolgalélek. Mert a szolgalélek, megalázott lélek, akik egymást, s másokat gyötörnek. Az ilyenek nevezik, neveztetik magukat gurunak, rabbinak, tanítónak vagy mesternek. A szolgálat szelleme: szolgáló lélek, mely mások felé fordul, felemel, lélekben gyarapít és felszabadít.

Legyél te is mesterből tanítvány, hogy megismerhesd valódi önmagad, a helyed a világban. Hogy megtaláld mindazt, ahol és amiben teljesen ki tudsz teljesedni és ami által hagyhatod, hogy maga legfőbb mester rád találjon.

Chev. Varga Miklós

MIÉNK A TUTI….

A szellemi értékek felismerése mindig ébredést hozott…., de sajnos ezekre újabb felekezetek jöttek létre, akik a régiektől legtöbbször elhatárolódtak, ill. a több variáns közösségek egymástól is (néha nem kimondva)…..

Aztán jött az újabb ébredés és az előző igazságok kiszórása…

Vajon mi marad akkor? Ne öntsük ki a gyereket a vízzel együtt….!

1Kor. 12.3-7 ” Ezért hozom tudtotokra, hogy senki, aki Isten Szellemével szól, nem mondja: Jézus átkozott!

De azt sem mondhatja senki: Jézus Úr! Csak Szent Szellem által.

Különböző kegyelemnyilvánulások vannak, de ugyanaz a Szellem.
Különböző szolgálatok vannak, de ugyanaz az Úr.
Különböző hatások vannak, de ugyanaz az Isten, aki mindenekben mindent kimunkál.
Kinek-kinek közhaszonra adják a Szellem megnyilvánulását.”

Kelár György

A feltámadt Krisztus Szolgálat

Mivégre?

Tudom sok gondolkodó agyalt már rajta, és sok egyenlet is született már, de bele gondoltatok abba, hogy csak számunkra létezik az idő? Mivel az idő a mozgás alapvető megfigyelésén alapul. Pl. A föld bizonyos ciklust követ, a nap is a hold is stb. Ezt mint egyszerű és hétköznapi emberek is észleljük. Telik, múlik az idő, szokták mondani. Születünk, öregszünk és meghalunk, de mi végre? Azért létezünk, hogy éljünk, vagy azért élünk mert létezünk? Sok paradoxont, érvet és ellenérvet lehetne sorolni, hogy mi végre történnek meg a dolgok, mért látjuk úgy, hogy telik az idő és forognak az események. Ezt nevezik a fizikában relatív időnek. Tapasztalható időnek. Aztán ott van az állandó idő, mely mentén minden előre egy céllal halad, mely nem mérhető. Van e oly emberi elme mely ezt felfoghatja, vagy végére járhat? Minden bizonnyal nincs. Ezért az én törekvéseim is ennek megértésére, csak töredékesek lehetnek. Ezért, mint ember, csak rész igazságokat tárhatok fel az idő, a tér, a mozgás a gravitáció és más egyéb fizikai fogalmak területén is.

Az idő és a mozgás

Ha az idő és a mozgás a téridőben kulminál, akkor valójában nem létezik olyan, hogy fizikai relatív idő, állandó idő, téridő, stb. Tehát ez így paradox.

Hogy lehet a nulla végtelen, a végtelen pedig semmi?! Így a végtelenség és idő felettiség gondolata teljesedik ki, mely azt igazolja, hogy nincs kezdet és nincs vég, hanem csak állandóság létezik, benne a maga kuszának tűnő rendetlenség felé való törekvésével, mely felette áll ez emberi értelmünknek. Ezért csak körbenézve magunkon mikro és makro szinten egyaránt, bátran mondhatom, hogy nincsenek véletlenek, nincs előre elrendelés, csak egy örökké aktív, mozgó és teremtő erő van, melyben mi emberek törvényszerűségeket, megoldásokat keresünk, melyben részigaóságokat tárunk fel, elszaladva a lényeg mellett, mely maga az Élet. A kezdet és vég nélküli örök élet, a hatalmas világot mozgató Atyával ISTEN-el. Aki az ember számára az alfa és az Omega azaz a kezdet és a vég, mely kezdet és vég nélküli.

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

Feltámadt Krisztus Szolgálat
Chev. Varga Miklós