• Cikkek

  Tűzvonalban

  Tűzvonalban! Tudom, ez a konferencia sokaknak jóhiszeműen nagy élmény volt. Én lennék a legboldogabb, ha mindaz, ami felkerült az egyes szolgálók hátteréről tévedés lenne, de mindannyiunknak személyes felelősségünk van a Krisztus testében… ” Félek azonban, hogy mint ahogy a kígyó csalárdságával rászedte Évát, a ti szándékaitokat is megrontja azzal, hogy eltérít titeket a Krisztus iránt való őszinteségtől és tisztaságtól. Mert ha egy jövevény más Jézust hirdet, akit mi nem hirdettünk, vagy más szellemet kaptok, akit nem kaptatok, vagy más örömüzenetet, melyet nem fogadtatok el, szépen elviselitek.” (2Kor. 11.3,4 ) Kellár György *** Testvérek! “… akinek van füle, az hallja.” “Nyugodtan meg lehet kövezni, vagy akár törölni az ismerősök listájáról,ha nem…

 • Cikkek

  Fenntarthatóság a kapcsolatokban

  Fenntarthatóság a kapcsolatokban “Arról ismernek fel benneteket…” Ján.13:35 Istennek alapvetően fontos a KAPCSOLAT. Létrejöttének érdekében engedte meg, egyszülött Fia kereszthalálát. A Vele, – az Atyával – való kapcsolat Jézus Krisztus által jön létre, és ezáltal jön létre az egymással való kapcsolatunk is. A megkötött Szövetség gyakorlati megvalósulása a KAPCSOLAT által történik, ez igaz a baráti, testvéri, házassági, vagy bármely szövetségre. A KAPCSOLATON keresztül áramlik a SZERETET! Mint egy elektromos vezetéken keresztül, áramlik, az Atyától, a Fiún keresztül, az Ő Testén, az EGYHÁZON keresztül a teremtett világ, a kívül valók felé. Hát nem mi vagyunk az Ő Tagjai, a közvetítő közegei ebben? Úgy látom, hogy a HÁLÓ=KAPCSOLAT, a csomók, kötések, csatlakozások,…

 • Cikkek

  Futkosni fűhöz, fához

  Futkosni fűhöz, fához „Jöjjetek Énhozzám mind, akik megfáradtatok…” Manapság rengeteg konferencia, továbbképzés, és tanfolyam áll a keresztyén ember rendelkezésére, hogy fejlessze, gyarapítsa, az Istenről való ismeretét, javítson az ember válságos, adott „állapotán”. Nem szeretném ezek fontosságát kisebbíteni, pusztán bizonyságot tennék a saját életem egy krízishelyzetéről, melybe akkoriban belefáradtam nagyon. Személyes hívő életem egy kritikus fázisa jut eszembe, amikor házasságunk egy kemény megpróbáltatáson ment keresztül. Feleségemmel való beszélgetéseink során sok minden szóba került a megoldást illetően, így a keresztyén házassági tanácsadáson, tanfolyamokon, hitmélyítő konferenciákon való részvétel, pszichológus, és még sok más lehetőség is szóba került. Rengeteget rágódtam a problémán, sok minden szóba került, még a válás lehetősége is érintőlegesen szóba került.…

 • Cikkek

  Az elértéktelenedő „igen”

  Az elértéktelenedő „igen”… Megbízhatóság, az adott szó fontossága. Szavatartónak lenni, vagy sem? „Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy igen, igen, vagy nem nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.” (Máté 5:37) Az utóbbi napokban érdekes dologra lettem figyelmes, mégpedig arra, hogy több keresztyén ismerős adott szavát nem tartotta be, illetve egyesek arra panaszkodtak, hogy megbeszélt, megígért és leegyeztetett programok felborultak azért, mert emberek nem tartották meg adott szavukat. Nem tudom, mások hogyan is vannak ezzel, de én úgy látom, hogy a kimondott „igenek” mára egyre inkább elértéktelenednek. Mostanában több ígérvényünket, kötelezettségünket nem tudtuk tartani, mert testvérek visszavonták adott szavukat. Túlmenően azon, hogy ez roppant kellemetlen, és a dominóelv…

 • Cikkek

  Az ismeretlen idegen

  Az ismeretlen idegen „… hajléktalan voltam, és befogadtatok…” „Ha Ő szól…” és mi hagyjuk ŐT cselekedni! Egy évekkel ezelőtti történet jutott eszembe, amikor elindultunk Pestre, egy közösségi alkalomra, melyen egy hajléktalan ember is részt vett. Igehirdetés, és ha jól emlékszem Úrvacsora is volt. Az alkalom végén rövid beszélgetések, majd a búcsúzkodásokat követően mindenki készült haza. Aztán egyszer csak, a szememben, mintha egy láthatatlan kamera nagy-totálban ráfókuszált és közel hozta volna a szememben ezt a hajléktalan fiatalembert, – akit most nevezzünk Sanyinak. Sanyi egy szóval sem panaszkodott, nem kéregetett, nem kuncsorgott, és nem is mondott nekem semmit. Azonban a én a szívemben hallottam egy HANGOT: „hajléktalan voltam, és befogadtatok..”. Először furcsán…

 • Cikkek

  Országimázs javító,…

  Országimázs javító, – avagy amikor, megéljük a szeretet parancsolatát Már hosszú évek óta tolmácsolok rendszeresen, német és angol nyelven, a rendőrségnek – főként Pest megye területén – közlekedési balesetek, és egyéb bűnügyek alkalmával. Talán hat, vagy hét évvel ezelőtt is ez történt, amikor késő este behívtak az autópálya-rendőrségről, egy lopás ügyében tolmácsolni. A sértett egy német házaspár volt, akik éppen szabadságra indultak, de csak egy pihenő-parkolóig sikerült eljutniuk, mert teljesen kifosztottak őket. A tanúkihallgatás során kiderült, hogy nem maradt egy fillérük sem, még arra sem, hogy valahol megszálljanak, valamit egyenek, illetve hogy megtankoljanak, és üres „zsebbel” visszaforduljanak és hazamenjenek. Ahogy így végzem a munkám, megszólalt bennem a „HANG”: „hívd meg…

 • Cikkek

  A Facebook feltette a kérdést…

    „Inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;” Zsid 11:25 Ahogy felmentem a Facebookra, látom a korai kérdést: „Mi jár a fejedben?” A válaszom, hogy ma kora reggel is már Jézus Krisztus körül forognak a gondolataim. Most éppen arról, hogy Isten választott embereinek hogyan is alakult, formálódott az élete. Hogyan indultak neki, az Úrral való életüknek. Aztán arra gondoltam, hogy mindegyiket Isten félrevonta magának, kihívta a megszokott környezetéből, és olyan körülmények közé helyezte, ahol megtanulták az Őreá való utaltságot. Egy pár ilyen ember jött elém, így: – Ábrahám, akinek el kellett hagynia szeretett családját, kényelmes otthonát, elmennie az ismeretlenbe, csak az Atyára hagyatkozhatott,…

 • Cikkek

  Készülj életed legfontosabb “randijára”!

  “Mert ha valaki hallgatója az Igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.” Jak 1:23-24 A tükör az ember számára egy nap használati eszköz. Az ember rendszeresen belenéz, hogy az ábrázata, kinézete rendben van-e, és van e szükség korrekcióra. Ez egy jó analógiája a fenti Igerész jelentésének. Az Ige az én beszélő tükröm, és mindig a valóságos állapotomat mutatja meg, a kérdés csak az: hogy belenézek-e? Érdekel-e engem, hogy mit látok benne? A látvány korrekció(k)ra, és azok elvégeztetésére ösztönöz-e? Vagy azt mondom magamban: én már csak ilyen vagyok. Jó vagyok…

 • Cikkek

  Az ember pozíciója…

  A KERESZT ÖRÖKRE MEGVÁLTOZTATTA AZ EMBER POZÍCIÓJÁT Ha életem minden történésében felismerem Isten szerető, önmagamat megismerni, áldani, formálni, nevelni, szabadítani akaró szándékát, akkor Ő igazgatja életemet. Az Ő tanítványává válásom kiinduló pontja, a magamat (életemet, egómat) való felismerést követően, annak meggyűlölése, aztán az annak meg öldöklését szolgáló “kereszt” felvétele, majd az ebben a állapotban való, Jézus Krisztust való követés. Az Ellenség szándékának felismerését követően tudok majd hatékonyan eleget tenni megfelelően, az Ördöggel szembeni ELLENÁLLÁS gyakorlásának. Krisztus követőként startpozícióm: 1./ a Sátán a kereszten LEGYŐZETETT Jézus Krisztus által! 2./ egyedüli megmaradt fegyvere, az “elhitetés, hazugság.” 3./ nekem ELLENE KELL ÁLLANOM. Amennyiben nem ez a kiindulópontja az Új életemnek, akkor az ELLENÁLLÁS…

 • Cikkek

  A beskatulyázás veszélye

  Miért van az, hogy embereket beskatulyázunk, a múltjuk alapján, kétségbe vonván azt a lehetőséget, hogy az eltelt idő során azok „pálfordulásokon” keresztülmenvén, gyökeresen megváltoztatták életmódjukat, gondolkodásmódjukat, felfogásukat a világról, hozzáállásukat fele barátaikat, embertársaikat, erkölcsi nézeteiket illetően. Mózes gyilkos volt, Jákób hazug és csaló volt, Dávid házasságtörő és gyilkosságra felbujtó, Tarzusi Saul (Pál apostol) keresztyénüldöző, és társ tettes gyilkosságokban, Assisi Szt. Ferenc (Giovanni di Pietro Bernardone) gazdag, tivornyázós, mulatozós, nagyvilági életet élő ifjonc volt, mégis Isten hatalmasan használta őket munkatársaiként. Rablókból lettek pandúrok, gyilkosokból életmentő misszionáriusok, úgy a Bibliában említetteket, mint mindazokat, értve, akik általunk ismeretlenül, a köznapi életben, egyik napról a másikra gyökeresen megváltoznak. A Szentírásban Isten világosan felhívja figyelmünket…