Sounds of God Ministries – Már fénylik az igazi világosság (1János 2,1-11)

1János 2,1-11

„Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha vétkezik valaki, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az egész világéért is. És abból tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy megtartjuk a parancsolatait. Aki ezt mondja: „Ismerem őt”, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk: aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy is kell járnia, amint ő járt. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely megvolt bennetek kezdettől fogva; a régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok nektek, amely igaz őbenne és tibennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igazi világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne megbotránkoztató, aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét.”

Régebben sokszor azzal szembesültem, hogy vádlás volt bennem, akkor is, ha már megbántam bűneimet. Ez sokszor megkötözött és nem tudtam szabad lenni. Ez az igerész mindig arra emlékeztet, hogy ne engedjek a vádlásnak, a gyötrésnek … . Ez nem egészséges és csak távol tart az Élő Istentől és nem tudom akkor szabadon dicsérni Őt az életem minden napjával.

Alkalmanként fel-felbukkan az életemben egy-egy visszatérő vád, de örülök neki, hogy az élő igéhez (Jézus) ragaszkodva, Isten felemel és kiemel ebből. Jézus az én pártfogóm is az Atyánál. Szinte látom, ahogy közbenjár és véd az atya előtt engem.

Továbbá ez az ige azt mutatja meg a mai napon nekem, hogy az új parancsolat egyik legfontosabb része, hogy szeressem testvérem. Ez arra figyelmeztet, hogy ne csak megbocsájtsak testvéreimnek, hanem, legyen bennem az a szeretet, ami Krisztusban nyilvánul meg számomra. Hm… ,ez Isten nélkül csak képmutatás, emberi erőfeszítés lenne. Örülök, hogy itt van velem az Úr. Dicsőség neki!

Sounds of God Ministries – Az isteni alapok szerint járni (1János 1, 5-10)

1János 1, 5-10

„Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot tesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, az ő igéje nincs meg bennünk, és hazuggá tesszük őt.”

Ez az igeszakasz azt mondja számomra, hogy igyekezzem mindig az isteni alapok szerint járni, amit Krisztus fektetett le az Újszövetségben értem is. Mert Ő, számomra is és a világ számára is képviseli az igazságot. Jó mindennap emlékeznem, hogy értem is áldozatot vállalt. Olyan jó, hogy most is közösségbe lehetek vele. Úgy szeretném, ha ezt látnák rajtam bent a munkahelyemen és az életem minden pillanatában. Kérlek, Krisztusom segíts nekem, hogy világosságban járhassak, had lehessen közösségem testvéreimmel, veled és az atyával minden nap.

Sokszor látom és tudom, hogy akaratlanul hibákat követek el, de tudom, hogy Krisztus előtt megvallva továbbléphetek és felszabadult lehetek, és nem vádolhat senki, mert Ő hű és igaz. A mai nap is szembesültem, hogy butaságot tettem, de most már látom, hogy az Úr képes átalakítani az életemet és megváltoztatni ebben is.  Napról napra formál és – „…megtisztít minden gonoszságtól.”[1]

[1] Biblia; Magyar  Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 1,9b)

Sounds of God Ministries – Az élet igéje (1János 1,1-4)

1János 1,1-4

„Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel érintettünk az életnek igéjéről – az élet megjelent, láttuk, tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk –, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, éspedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen.”

Számomra is, mint Jánoséknak, Krisztus maga az élet igéje. Régen, élettelen bálványokat imádtam, a szó szoros értelmében. Mióta megtapasztaltam és megtértem azaz, megváltoztattam a gondolkodásomat, azóta napról napra látom, hogy Krisztus nem csak régen élt, hanem él ma is. Él számomra is, és én is élek általa. Jánosnak az a kijelentése, hogy „Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, mely azelőtt az Atyánál volt, most pedig, megjelent nekünk.”[1],mindig ösztönöz az igével való napi kapcsolatra, mert ezen keresztül számomra is megfoghatóvá válik Krisztus. Ez pedig arra indít, hogy osszam meg ezt másokkal is, mint ahogy azt Jánosék is tették, hogy ne csak nekem legyen közösségem „…az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.” [2]

[1] Biblia; Magyar  Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 1,2)

[2] Biblia; Magyar  Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 1,3b)